Arborist on puuhooldaja, kes tunneb puittaimeliike ja nende ehitust, talitlust ning kasvukohanõudeid ja oskab puid nende erinevatel eluetappidel hooldada.

Arborist tunneb ka puittaimede kahjustusi ning oskab kindlaks määrata puittaimede tervislikku seisundit ja hooldusvajadust.

Arborist oskab kasutada mootorsaagi ja võsalõikurit ning töötab nii maapinnalt kui ka korvtõstukist. Ta suudab vajaduse korral puu turvaliselt langetada ka piiratud või ohtlikus ruumis.
Vilunumad arboristid hooldavad vajaduse korral kõrgeid puid ka ilma tõstukita, tõustes alpinistivarustuse abil puu võrasse.

Arborist Arvi Koitve on Eestis üle 15 aastase kogemusega oma valdkonnas ja tema eesmärk on pakkuda võimalikult parimaid lahendusi nii, et kliendi vajadused ja soovid oleksid maksimaalselt täidetud. Arvi peab väga oluliseks usaldusväärsust ja pakub oma tehtud töödele kõrget kvaliteeti. Arborist Arvi teeb koostööd üle Eesti erinevate Vallavalitsuste ja riigiasutustega, kuid pakub lisaks teenuseid eraisikutele.Helista +372 53 023 518

OHTLIKE PUUDE LÕIKUS ÜLE EESTI