Arborist.ee
Haljastus, ohtlike puude lõikus

Ohtlike puude langetamine ja ohtlike puuokste ja harude raie tuleb jätta väljaõppinud puudehooldajate, ehk arboristide hooleks. Kohapeale tulnud raietööde spetsialist hindab puu langetamise ohtlikust ja ligipääsetavust puule. Kas on võimalik puu maapinnale langetada või tuleb mitmes osas langetada. Töid teostame spetsiaalse varustusega puu otsa ronides.

Raietöö liinide läheduses tuleb kooskõlastada liinide valdajaga.
Vajadusel tuleb taotleda autotee sulgemine ja organiseerida jalakäijate ohutu liiklemine.

Raietööd ja suuremad okstelõikused tehakse mootorsaega. Väiksemad okstelõikused ja kärpimised tehakse käsisaega või oksakääridega. Selleks, et töötamine oleks turvaline kasutame spetsiaalriietust ja turvavarustust. Oluline on, et saed ja muu tehnika oleks korras ja sobiv vastava töö jaoks.

Lõikame ka raielanke mis on alla 500 tm, vajadusel teostame ka väljavedu.
Väga oluliseks peame ka noore metsa juurdekasvu raiutaval langil kus on olulisel kohal ka jätta valikuliselt madalat põõsarinnet kui ka kuivanud puid, mis on elupaigaks paljudele lindudele – loomadele.